เมื่อใดควรใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการตั้งครรภ์

รับประทานวันละ 2 แคปซูลพร้อมอาหาร เริ่มก่อนตั้งครรภ์ 90 วันและรับประทานทุกวันตามความจำเป็นหรือตามคำแนะนำของที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพของคุณ