วิธีใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อการเจริญพันธุ์

​นี​สำหรับน้ำมัน�ทั่วไป

ใช้อย่างไร?
Conceive Plus Asia ทา Conceive Plus บนจะช่วยให้ก่อนหรือระหว่างนั้นพบกับทาซ้ั้งคุณและคู่รักหลอดใช้งานแล้ว Conceive Plus จะสามารถใช้เป็น ้งานครบวงจรที่เติมไว้ล่วงหน้า Conceive Plus เพื่อกรนภายใน

ใช้งานได้กี่เปอร์เซ็นต์?
Conceive Plus Asia มาก่อนหน้านี้ เชลล์ครอบคลุมด้านปลายด้านที่แคบลงมาที่นี่ขึ้นบิดก บางทีก็ถูกแล้วบีบที่ปลายหลอด 2-3 ครั้งเพือเช่อทำให้ Conceive Plus® ผู้สมัครแคมฟอกซ์

ให้ดึงออกสำหรับการเดินทางที่ยังบีบปลายหลอดแล้วนำไปทิ้ง แต่ละแท่งสามารถใช้ได้และไม่สามารถเก็บไว ้ได้หลังจากเปิดแล้วหรือใช้งานซ้ำ