ควรรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมื่อใด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการตั้งครรภ์

รับประทานวันละ 2 แคปซูลพร้อมมื้ออาหาร เริ่มก่อนตั้งครรภ์ 90 วันและรับประทานทุกวันตามความจำเป็นหรือตามคำแนะนำของที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพของคุณ